Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-05-24-0003 Số điện thoại 0988167876
Tên cơ sở sản xuất HTX Nông nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân Địa chỉ , Hồng Giang và Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Văn Dũng Đối tượng Quả (Quả Vải)
Tổng diện tích (ha) 12,7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 190,5
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 13/06/2018 Ngày hết hạn 12/06/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC