Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-30-0029 Số điện thoại 0972386182
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Lê Lợi Địa chỉ Đa Cốc, Lê Lợi, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Lê Lợ Đối tượng Quả (Vải thiều)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 80
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/07/2018 Ngày hết hạn 06/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO