Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-30-0019 Số điện thoại 01698158100
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 01 xã Thanh Khê Địa chỉ Đa Khê, Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 01 xã Thanh Khê Đối tượng Quả (Vải thiều)
Tổng diện tích (ha) 10,05 Sản lượng dự kiến(Tấn) 162
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/07/2018 Ngày hết hạn 06/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO