Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-30-0018 Số điện thoại 10696356972
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 03 xã Thanh Thủy Địa chỉ Lại Xá, Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 03 xã Thanh Thủy Đối tượng Quả (Vải thiều)
Tổng diện tích (ha) 9,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 150,7
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/07/2018 Ngày hết hạn 06/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO