Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-30-0013 Số điện thoại 0168408721
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 01 xã Thanh Bính Địa chỉ Phúc Giới, thanh Bính, Thanh Hà, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 01 xã Thanh Bính Đối tượng Quả (Vải thiều)
Tổng diện tích (ha) 10,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 150
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/07/2018 Ngày hết hạn 06/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO