Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0063 Số điện thoại 0982752925
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Một thành Viên Thanh niên Xung Phong Tây Ninh Địa chỉ 7, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Công ty TNHH Một Thành Viên thanh Niên Xung Phong Đối tượng Rau (Chanh dây trái tím Đài Loan)
Tổng diện tích (ha) 75,156 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1875
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/07/2018 Ngày hết hạn 06/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO