Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-13-82-0022 Số điện thoại 02733 817 998 - 0909
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Hòa Lộc Địa chỉ , Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Công Khanh Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 1935 Sản lượng dự kiến(Tấn) 193,5
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/07/2018 Ngày hết hạn 05/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang