Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-14-0005 Số điện thoại 0913186569
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Thân Nga Địa chỉ Mường Chiên,Bá Chập, Quỳnh Châu, Noong Bổng, Phỏng Lái, Thuận Châu, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Thân Nga Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 92,054 Sản lượng dự kiến(Tấn) 460
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/07/2018 Ngày hết hạn 05/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO