Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-01-0007 Số điện thoại 0983536736
Tên cơ sở sản xuất HTX Nông nghiệp xã Tam Hưng Địa chỉ Song Khê, Văn Khê, Bùi Xá, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
Chủ cơ sở sản xuất HTX Nông nghiệp xã Tam Hưng Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 30,57 Sản lượng dự kiến(Tấn) 165
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/07/2018 Ngày hết hạn 05/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO