Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-94-0001 Số điện thoại 01674620565
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác xã nông nghiệp Mãng Cầu Gai Địa chỉ Vĩnh Kiên, Vĩnh Quới, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác xã Nông nghiệp Mãng Cầu Gai Đối tượng Quả (Mãng cầu gai)
Tổng diện tích (ha) 8,58 Sản lượng dự kiến(Tấn) 85
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/07/2018 Ngày hết hạn 05/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO