Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0694 Số điện thoại 01695101710
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Tà Mon 3 Địa chỉ Tà Mon, tân Lập, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Võ Văn Hồng Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 20 Sản lượng dự kiến(Tấn) 600
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 09/07/2018 Ngày hết hạn 08/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận