Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0692 Số điện thoại 01208459476
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Cây Mận Địa chỉ 1, hàm đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Hiền Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 4,922 Sản lượng dự kiến(Tấn) 140
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 09/07/2018 Ngày hết hạn 08/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận