Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-24-0009 Số điện thoại 0976655991
Tên cơ sở sản xuất HTX nông nghiệp Đồng Tâm 3 Địa chỉ , Thường Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Nghiệp Đối tượng Quả (dưa lưới)
Tổng diện tích (ha) 0,25 Sản lượng dự kiến(Tấn) 21
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1