Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-33-0014 Số điện thoại 01697146781
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến Địa chỉ , Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên
Chủ cơ sở sản xuất Mai Văn Quyết Đối tượng Quả (Vải)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 68,71
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1