Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-30-0034 Số điện thoại 01658527437
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 2 – Hợp Đức Địa chỉ , Hợp Đức, Thanh Hà, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Hoàng Văn Lựu Đối tượng Quả (Vải)
Tổng diện tích (ha) 5,026 Sản lượng dự kiến(Tấn) 40
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1