Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-30-0035 Số điện thoại 01635192395
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất số 1 Địa chỉ , An Lương, Thanh Hà, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Thị Thanh Đối tượng Quả (Vải)
Tổng diện tích (ha) 16,366 Sản lượng dự kiến(Tấn) 220
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1