Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-14-0048 Số điện thoại 01629641145
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Nguyên Dương Địa chỉ , Chiềng Ly, Thuận Châu, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Tòng Văn Din Đối tượng Quả (chanh leo)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 120
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1