Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-14-0047 Số điện thoại 0972622467
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã Thanh Sơn Địa chỉ , Yên Sơn, Yên Châu, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Sơn Đối tượng Rau (Cà chua, bí, bắp cải, ớt, ..)
Tổng diện tích (ha) 5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 150
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/07/2018 Ngày hết hạn 04/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1