Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0604 Số điện thoại 0164 2449 594
Tên cơ sở sản xuất Lại Văn Nho ( Thành viên HTX Phước An) Địa chỉ 4, Tân Quý Tây, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Lại Văn Nho ( Thành viên HTX Phước An) Đối tượng Rau (Mồng tơi, rau dền, rau muống, cải xanh, cải ngọt)
Tổng diện tích (ha) 0,15 Sản lượng dự kiến(Tấn) 20
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 15/05/2018 Ngày hết hạn 14/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM