Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-42-0005 Số điện thoại 0989804285
Tên cơ sở sản xuất Trang trại cây ăn quả Tuấn Phát Địa chỉ xóm 13, xã Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Hằng Đối tượng Quả (Bưởi Phúc Trạch, Cam Khe Mây)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 55
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 10/05/2018 Ngày hết hạn 09/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert