Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-09-68- Số điện thoại 097 4375798
Tên cơ sở sản xuất Hộ sản xuất Dung Farm Địa chỉ , Đan Phượng, Lâm Hà, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Bùi Thị Dung Đối tượng Rau (Cà chua các loại Su su Chanh dây)
Tổng diện tích (ha) 2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 200
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/05/2018 Ngày hết hạn 01/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tỉnh Lâm Đồng