Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0690 Số điện thoại 01687462091
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Dốc Lăng Địa chỉ thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Lương Tấn Sang Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 16,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 500
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 11/05/2018 Ngày hết hạn 10/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận