Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0601 Số điện thoại 0983 602 229
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Thiên Thảo Xanh Địa chỉ Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Trần Công Chung Đối tượng Rau (Cải xanh, cải ngọt, rau dền, rau muống, rau day, cải xanh đuôi phụng)
Tổng diện tích (ha) 0,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 100
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/05/2018 Ngày hết hạn 06/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM