Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0598 Số điện thoại 0932 763 972
Tên cơ sở sản xuất Nguyễn Trung Nghĩa (Thành viên HTX Phước An) Địa chỉ 1, Tân Quý Tây, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Trung Nghĩa Đối tượng Rau (Rau lang)
Tổng diện tích (ha) 0,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 20
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 03/05/2018 Ngày hết hạn 02/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM