Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0597 Số điện thoại 0935 203 290
Tên cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Dũng (Thành viên HTX Phước An) Địa chỉ 5, Hưng Long, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Dũng Đối tượng Rau (Rau muống, rau dền)
Tổng diện tích (ha) 0,25 Sản lượng dự kiến(Tấn) 25
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 03/05/2018 Ngày hết hạn 02/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM