Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-04-68- Số điện thoại 0946030841
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã DVNN Tổng hợp Đất Làng - Cầu Đất Địa chỉ Đất Làng, Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Mai Xuân Long Đối tượng Rau (Cải thảo, sú tim, lơ xanh, bó xôi, xà lách mỡ, củ cải trắng)
Tổng diện tích (ha) 50 Sản lượng dự kiến(Tấn) 450
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 26/04/2018 Ngày hết hạn 25/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Viện nghiên cứu hạt nhân