Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-11-0002 Số điện thoại 01667 923697
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Thực Phẩm Safe Green Địa chỉ , Thanh An, Điện Biên, Điện Biên
Chủ cơ sở sản xuất Hoàng Thị Hiên Đối tượng Rau (rau ăn lá, quả, củ)
Tổng diện tích (ha) 2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 60
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/04/2018 Ngày hết hạn 26/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO