Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0061 Số điện thoại 0908 842588
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa số 02 xã Long thành Nam huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh Địa chỉ , Long Thành nam, Hòa Thành, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thanh Bình Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 56,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 800
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 24/04/2018 Ngày hết hạn 23/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO