Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0057 Số điện thoại 0943 402992
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu Địa chỉ , Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Dương Văn Minh Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 50,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 700
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 24/04/2018 Ngày hết hạn 23/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO