Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0055 Số điện thoại 0943 402992
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa ấp Voi xã An Thạnh huyện Bến Cầu Địa chỉ , An Thạnh, Bến Cầu, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Dầu Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 47,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 660
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 24/04/2018 Ngày hết hạn 23/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO