Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0054 Số điện thoại 0987 919139
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa xã Gia Bình Địa chỉ , Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Thanh Hồng Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 32 Sản lượng dự kiến(Tấn) 428
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 23/04/2018 Ngày hết hạn 22/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO