Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0042 Số điện thoại 0913 650380
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa VietGAP ấp Xóm Mía Địa chỉ , Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Huy Chương Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 73,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1060,8
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 23/04/2018 Ngày hết hạn 22/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO