Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-12-74-0017 Số điện thoại 0913150379
Tên cơ sở sản xuất HỒ THỊ THÙY TRANG Địa chỉ Gia Biện, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
Chủ cơ sở sản xuất HỒ THỊ THÙY TRANG Đối tượng Quả (Cam, Quýt)
Tổng diện tích (ha) 6 Sản lượng dự kiến(Tấn) 100
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 09/05/2018 Ngày hết hạn 08/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)