Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0689 Số điện thoại 0919132985
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Quan Tả Hạ Địa chỉ thôn 5, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Hà Văn Thất Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 6,02 Sản lượng dự kiến(Tấn) 180
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 11/05/2018 Ngày hết hạn 10/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận