Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0688 Số điện thoại 01218835828
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Quan Tả Thượng Địa chỉ thôn 5, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Xuân Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 8,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 240
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 11/05/2018 Ngày hết hạn 10/05/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận