Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0687 Số điện thoại 0908033391
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Phú Thịnh Địa chỉ Khu phố Phú Thịnh, Thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Trương Văn Hai Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 21,96 Sản lượng dự kiến(Tấn) 630
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/04/2018 Ngày hết hạn 26/04/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận