Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-89-0005 Số điện thoại 01675604531
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác làm vườn Bến Bà Tri Địa chỉ , Lê Trì, Tri Tôn, An Giang
Chủ cơ sở sản xuất Bùi Văn Quí Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 20 Sản lượng dự kiến(Tấn) 80
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 12/03/2018 Ngày hết hạn 11/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO