Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-89-0004 Số điện thoại 0986119325
Tên cơ sở sản xuất Hội làm vườn An Sơn Bảy Núi Địa chỉ , An Hảo, Tịnh Biên, An Giang
Chủ cơ sở sản xuất Trần Văn Xe Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 33 Sản lượng dự kiến(Tấn) 165
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 12/03/2018 Ngày hết hạn 11/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO