Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0047 Số điện thoại 01667 923697
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa theo quy trình VietGAP ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Địa chỉ , Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Trương Văn Hoàng Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 55,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 752
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/03/2018 Ngày hết hạn 07/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO