Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0041 Số điện thoại 01667 923697
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa VietGAP Phước Hội A Địa chỉ , Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Trần Quang Minh Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 31 Sản lượng dự kiến(Tấn) 465
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/03/2018 Ngày hết hạn 07/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO