Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0036 Số điện thoại 0913 650380
Tên cơ sở sản xuất Tổ liên kết sản xuất lúa số 01 xã Thanh Điền, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh Địa chỉ , Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Lê Văn Nho Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 741 Sản lượng dự kiến(Tấn) 49,4
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/03/2018 Ngày hết hạn 06/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO