Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-74-0002 Số điện thoại 0913962075
Tên cơ sở sản xuất Trang trại Lâm Thành Thương Địa chỉ Chánh Hưng, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Chủ cơ sở sản xuất Lâm Thành Thương Đối tượng Quả (Cam canh)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 400
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 12/03/2018 Ngày hết hạn 11/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM