Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0012 Số điện thoại 0907 795 670
Tên cơ sở sản xuất Cơ sở gạo sinh học Tháp Mười Địa chỉ , Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Lê Văn Mười Ba Đối tượng Lúa
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 210
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 09/03/2018 Ngày hết hạn 08/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO