Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-80-0021 Số điện thoại 01239332300
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Huy Long An Mỹ Bình Địa chỉ , Mỹ Bình, Đức Huệ, Long An
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Ánh Tiết Đối tượng Quả (chuối già)
Tổng diện tích (ha) 120 Sản lượng dự kiến(Tấn) 7200
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 09/03/2018 Ngày hết hạn 08/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO