Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-82-0033 Số điện thoại 0901 632 068
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Giống Cây Trồng Kim Hưng Phú Địa chỉ , Long Thuận, Thị xã Gò Công, Tiền Giang
Chủ cơ sở sản xuất Lưu Thị Huỳnh Như Phượng Đối tượng Quả (Dưa lê)
Tổng diện tích (ha) 4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 54
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/03/2018 Ngày hết hạn 07/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO