Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-05-08-0001 Số điện thoại 0942.709.937
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh Địa chỉ Thôn 17, Phú Lâm, Yên Sơn , Tuyên Quang
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Công Sử Đối tượng Chè (Chè)
Tổng diện tích (ha) 5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 5
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 28/02/2018 Ngày hết hạn 27/02/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC