Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0572 Số điện thoại 0966 563 910
Tên cơ sở sản xuất Trang trại Phương Long Địa chỉ 6A, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Trần Phương Long Đối tượng Quả (Dưa lưới)
Tổng diện tích (ha) 0,35 Sản lượng dự kiến(Tấn) 35
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/03/2018 Ngày hết hạn 07/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM