Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-05-79-0002 Số điện thoại 0984.329.432
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Nông nghiệp Tuấn Ngọc Địa chỉ Số 109 Đường 10, Khu phố 4, Phước Bình, 9, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Lâm Ngọc Tuấn Đối tượng Rau (Rau xà lách thủy canh)
Tổng diện tích (ha) 0,1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 30
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 03/03/2018 Ngày hết hạn 02/03/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC