Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0570 Số điện thoại 0979 517 319
Tên cơ sở sản xuất Phạm Văn Chuyện Địa chỉ 1, Nhị Bình, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Văn Chuyện Đối tượng Rau (Rau muống nước)
Tổng diện tích (ha) 1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 190
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 23/02/2018 Ngày hết hạn 22/02/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM