Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-06-79-0568 Số điện thoại 0167 438 5249
Tên cơ sở sản xuất Trần Thị Trang Địa chỉ Tiền, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Trần Thị Trang Đối tượng Rau (Khổ qua)
Tổng diện tích (ha) 0,15 Sản lượng dự kiến(Tấn) 11
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 23/02/2018 Ngày hết hạn 22/02/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM